การจับยุงของเครื่องดักจับยุง Black Hole

Photocatalysis

Black Hole ใช้การทำงานของปฏิกิริยา Photocatalysis ในการดักจับยุง ซึ่งเป็นวิธีที่จับยุงอย่างเห็นผล และไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยดักจับยุงด้วยการทำปฏิกิริยาของ สารไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO2) และ แสงจากหลอดไฟ UVA 352 nm เกิดผลเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อล่อยุงให้มาติดกับ

×
0 ชิ้น