ยุงในประเทศไทย

Mosquitoes

ในประเทศไทยมียุงลายมากกว่า 100 ชนิด แต่ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลายได้ มีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน

ยุงลายออกลูกเป็นไข่ โดยชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง ที่เป็นน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาด ไข่ยุงใช้เวลาเพียง 2 – 3 วันก็จะฟักออกเป็นลูกน้ำ ก่อนจะเติบโตเป็นตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัยต่อไปโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 1 – 2 สัปดาห์

Mosquito Life Cycle

×
0 ชิ้น