รู้หรือไม่ 5 เหตุผลที่ยุงกัดคน

Mosquito bite
  1. เพราะลมหายใจ เนื่องจากลมหายใจของคนมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวล่อ ส่งผลให้ยุงหาตำแหน่งของเหยื่อจากกลิ่นลมหายใจคน
  2. เพราะไข้เลือดออก ยุงที่มีเชื้อของไข้เลือดออกจะกระหายเลือดมากกว่ายุงปกติ
  3. เพราะความร้อน ความร้อนจากตัวคนเป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถล่อยุง
  4. เพราะเป็นเพศเมีย เนื่องจากยุงเพศเมียกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนยุงตัวผู้นั้นไม่เป็นอันตรายต่อคนเนื่องจากกินน้ำหวานเป็นอาหาร
  5. เพราะกรุ๊ปเลือด “O” ไม่น่าเชื่อว่าคนกรุ๊ปเลือดนี้จะโดนยุงกัดมากกว่ากรุ๊ปอื่น
×
0 ชิ้น