ลงทะเบียนบัตรรับประกันสินค้า

เงื่อนไขสำคัญ :

ในกรณีการกรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขข้อมูลที่บิกเบือนความจริงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ การรับประกันสินค้าถือเป็นโมฆะทันที

×
0 ชิ้น